del país: Dizse del productu o platu típicu d’un territoriu, d’una rexón cultural.

Cast.: de la tierra; del país.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González