funicular: Tren que xube terrenos pindios cola ayuda de cables que tiren dende un sitiu altu cola fuercia d’un máquina fixa.

Cast.: funicular.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González