guía turísticu, -a: Persona que ta al cargu de dar servicios d’información cultural, artística, histórica, xeográfica o ecolóxica a turistes.

Cast.: guía; guía de turismo; guía turístico.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González