llinia non regular: Serviciu de tresporte marítimu, aereu, per carretera o ferrocarril, ensin calendariu, horariu nin itinerariu afitáu, que funciona acordies a la demanda esistente. Per carretera llámase tamién serviciu discreccional, xarter nel mediu aereu y cruceru si ye marítimu.

Cast.: línea no regular.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González