llista d'espera: Llista na que s’apunta a les persones demandantes d’una prestación que nun ta disponible por tar completa, a la espera de qu’heba una plaza llibre.

Cast.: lista de espera.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González