malura d’horariu: Trestornu psíquicu y físicu que carez una persona dempués d’un viaxe aereu llargu pola mor de les diferencies horaries ente’l llugar d’orixe y el d’arribada.

Cast.: jet lag.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González