mapa de carreteres: Mapa que representa el trazáu de les carreteres d’una rede viaria y que da otres informaciones, como distancies quilométriques parciales, nomenclatura de les carreteres o indicaciones d’interés turísticu.

Cast.: mapa de carreteras.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González