marcha d'a caballu: Escursión organizada que consiste en siguir a caballu un percorríu determináu enantes, davezu, con un guía especializáu nel tratu con caballos.

Cast.: horseback; marcha a caballo; ruta a caballo.

Términos de Turismu
Términos de Turismu
Inaciu Galán y González