aptu,-a, -o: Clasificación del espectáculu, según seya apropiáu pa públicos infantil o xuvenil, o nun lu seya.

Cast.: apto.

Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques
Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques
Belarmino Daniel Álvarez Álvarez y Antón Caamaño Vega