artes de la vida: Teatru faláu, danza, teatru-danza, mimu, ópera, etc., a diferencia de les artes mecániques, que tan solu reproducen una imaxe del cuerpu (p.ex. el cine).

Cast.: artes de la vida.

Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques
Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques
Belarmino Daniel Álvarez Álvarez y Antón Caamaño Vega