farsa: Pieza escénica curtia intercalada, que por regla xeneral yera con cantares conocíos. || 2. Comedia musical curtia.

Cast.: farsa.

Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques
Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques
Belarmino Daniel Álvarez Álvarez y Antón Caamaño Vega