ópera espiritual: Espresión usada pa referise a cualesquier obra escénica musical de conteniu relixosu.

Cast.: ópera espiritual.

Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques
Terminoloxía de Teatru y Artes Escéniques
Belarmino Daniel Álvarez Álvarez y Antón Caamaño Vega