abrir xuegu: Facer que’l xuegu vaya a un xugador que ta mui pegáu a la llinia de fuera banda, xugar peles bandes.

Cast.: abrir juego.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández