balón en xuegu: Dizse del balón cuando nun ta paráu pa sacar una falta, de puerta o de banda.

Cast.: balón en juego.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández