calecer: calentar.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández