de churru: fam. Con muncha suerte.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández