FIFA: Federación Internacional de Fútbol Asociación. || 2. Sigles de la institución cimera del fútbol mundial na que tán inxertes les federaciones de fútbol del mmundo

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández