gol pantasma: Gol concedíu pol árbitru magar nun haber seguranza de que’l balón trespasare dafechu la llinia de gol. || 2. Tiru a puerta nel que se dulda si foi o non gol.

Cast.: gol fantasma.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández