llinia central: Llinia paralela a les de fondu qu’estrema’l campu en dos metaes iguales.

Cast.: línea central.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández