llinia de banda: Caúna de le dos llinies que llenden el campu pelos llaterales.

Cast.: línea de banda.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández