pase horizontal: Pase que fai un xugador a otru que ta nuna posición horizontal a la de so.

Cast.: pase horizontal.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández