prórroga: Periodu de xuegu suplementariu, de dos partes de 15 minutos caúna, que se xuega depués de qu’una final o eliminatoria quede n’empate.

Cast.: prórroga.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández