rede de proteición: Rede qu’había nos campos de fútbol o canches pa protexer la parte d’atrás de les porteríes col envís de que la xente nun reciba balonazos o tire coses al campu

Cast.: red de protección.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández