tiru llibre indireutu: Tiru de falta nel que tienen que tocar el balón, polo menos, dos xugadores enantes de tirar a puerta.

Cast.: tiro libre indirecto.

Terminoloxía de fútbol
Terminoloxía de fútbol
David Fernández Fernández