área llingüística: Fastera xeográfica onde s’asitia una llingua o tien llugar un fenómenu llingüísticu.

Cast.: área lingüística.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil