atles llingüísticu: Conxuntu de mapes llingüísticos que rexistren les variaciones dialeutales fóniques, morfosintáutiques y/o léxiques d’una o más llingües.

Cast.: atlas lingüístico.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil