billingüe primariu, -a, -o: Que deprendió les dos llingües de mou natural, enantes del so estudiu académicu. Cast: bilingüe primario.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil