llingua coloquial: Rexistru llingüísticu de les situaciones diaries, cotidianes, existente en toles llingües a diferencia d’otros rexistros.

Cast.: coloquial.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil