comunidá de llingua: Grupu humanu que se carauteriza pol emplegu d’un instrumentu verbal compartíu, cuando esti ye una llingua natural definida históricamente. Cast: comunidad de lengua.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil