billingüismu compuestu: Clas de billingüismu na que'l  falante formula primero’l so pensamientu  nuna llingua (xeneralmente na materna)  pa traducir llueu mentalmente a la segunda llingua.

Cast.: bilingüismo compuesto.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil