observación non participante: Métodu cualitativu d’investigación social na que l’ investigador observa, pero nun participa nes actividaes del grupu que s’investiga.

Cast.: observación non participante.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil