corpus: Amuesa o conxuntu de datos, individuos o elementos que s’escueyen pal análisis de mena sociolóxica.

Cast.: corpus.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil