criollu: Sistema llingüísticu que naz de la mestura de dos o más llingües, sobre manera’l formáu a partir d’elementos d’una llingua europea y les llingües autóctones de les colonies.

Cast.: criollo.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil