deprendizax d’una llingua: Procesu pel qu’un individuu o coleutivu adquier una llingua.

Cast.: aprendizaje de una lengua.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil