diglosia interna: endodiglosia.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil