discriminación llingüística: Discriminación afitada na llingua qu’emplega una persona.

Cast.: discriminación lingüística.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil