etnografía de la comunicación: Disciplina qu’estudia los usos que se dan a la llingua na vida diaria de les comunidaes llingüístiques. Cast: etnografía de la comunicación.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil