funcionalidá llingüística: Grau d’emplegu d’una llingua nos estremaos ámbitos formales ya informales.

Cast.: funcionalidad lingüística.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil