interferencia llingüística: Elementu llingüísticu (fonéticu, morfosintáuticu o léxicu) d’una llingua que s’inxer n’otra en situaciones de contautu llingüísticu.

Cast.: interferencia lingüística.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil