llingua autonómica: Llingua propia y patrimonial d’una comunidá autónoma española, estremada del castellanu

Cast.: lengua autonómica.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil