llingua estándar: estándar.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil