llingua hexemónica: Llingua d'una comunidá llingüística que gocia de toles ventayes culturales dientro d’un contestu concretu.

Cast.: lengua hegemónica.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil