llingua ma: Llingua que se depriende en primer llugar y pue ser o non entá la L1. || 2. Llingua que se depriende en primer llugar, pero que yá namái s’usa de mou pasivu o como L2. || 3. llingua materna, llingua nativa.

Cast.: lengua madre.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil