llingua mayoritaria: Llingua falada por comunidaes llingüístiques perestendíes pel mundo. || 2. Llingua d’una comunidá llingüística que dende una perspeutiva demográfica ye la más importante nun determináu contestu xeográficu.

Cast.: lengua mayoritaria.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil