llingua parcial: Llingua que s’usa, a diferencia de la llingua completa, namái nuna parte de l’actividá social.

Cast.: lengua parcial.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil