llingua secreta: Llingua qu’emplega un grupu de falantes de mou qu’aquellos que nun formen parte d’esti grupu nun la entiendan.

Cast.: lengua secreta.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil