llingua territorial: Llingua propia de les persones qu’habiten un territorio determináu.

Cast.: lengua territorial.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil