llinguax políticamente correutu: Mena de llingua que, al usase, fai por desaniciar formes d’espresión escluyentes, que marxinen o insulten a determinaos grupos humanos raciales o culturales.

Cast.: lenguaje políticamente correcto.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil