llinguax vulgar: Rexistru llingüísticu que ye’l grau más baxu en cuantes al nivel de formalidá del usu llingüísticu.

Cast.: lenguaje vulgar.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil