mesoleutu: Variedá llingüística propia de les clases socioculturales intermedies. ||2. Conxuntu de variedaes del continuu poscriollu asitiaes ente’l basileutu y l’acroleutu.

Cast.: mesolecto.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil